Výkonný výbor

Predseda výkonného výboru GJFR Alumni: Mgr. Vladimír GADUŠ, LLM (2001-2005)

 

Člen VV GJFR Alumni: Ing. Miroslav ČURILLA (2001-2005)

 

Člen VV GJFR Alumni: Radoslav KELLNER (1990-1994)