Hodnotenie

Ak chcete vyjadriť, ako roky štúdia z odstupom posudzujete, po zaregistrovaní a oboznámení sa s podmienkami hodnotenia, vyplňte dotazník, ktorý sa Vám otvorí po kliknutí na portál

 

EduWorld.sk