členovia

Čestné členstvo:

1.  PhDr. Vladimír Osif, riaditeľ školy v období 1962-1991

2.  Assoc.  prof.  Kamil Biringer, M.D., Ph.D.,  abs. 1997

3.     PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (abs. 1968, zamestnanec  1973 – 1984)

 

Absolventské členstvo:

  1. Ing. Erik Babej, 2006

  2. Mgr. Vladimír Gaduš, LLM, 2005

  3. Ing. Miroslav Čurilla, 2005

  4. Radoslav Kellner, 1994

  5. Ing. Jana Vabcová, 2006

  5. Ing.  Štefan Šefčík, 2006

  6. Mgr. Viera Kopaničáková, 2007 (zamestnanec   1997 - trvá)

  7. Mgr. Galina Kacejová, 1991 (zamestnanec  2003-2005, 2009-trvá)

  8. Mgr. Lenka Valentová, 1994 (zamestnanec   2002 – trvá)

  9. Mgr. Eva Lafková, 1996 (zamestnanec  2001- trvá)

10. Mgr. Iva Kovalíková, 1987 (zamestnanec  1992 – trvá)

11. Oľga Gadušová, 1981 (zamestnanec  1987 – trvá)

12. Mgr. Daniela Lafková, 1969 (zamestnanec  1975 – 2011)

13. Mgr. Katarína Koššibová, 1973 (zamestnanec  1979 – 2013)

14. Ing. Miroslav Greš, 1981

 

Základné členstvo:

1. PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. , zamestnanec   1993 - trvá, riaditeľka školy od 1.7.2013

2. PhDr. Ingrid Kochová, zamestnanec  1992 – trvá

3. RNDr. Marcela Šuňavská, zamestnanec  2003 – trvá

4. Mgr. Jaroslav Kramarčík, zamestnanec  2007 - trvá

5. Mgr. Mária Maťašovská, zamestnanec 1975 - 2012

6. Mgr. Milan Kolár, zamestnanec

7. Mgr. Anna Tršková, zamestnanec 1974 - 2011