Stretnutie abiturientov Gymnázia pre zrakovo postihnutú mládež

21.01.2014 20:21

HISTORICKÉ STRETNUTIE ABSOLVENTOV SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM  ZO VŠETKÝCH GENERAČNÝCH ROČNÍKOV ŠTÁTNEHO GYMNÁZIA

V rámci osláv storočnice sa naša škola Gymnázium J. Francisciho-Rimavského snaží od septembra pripravovať zaujímavé stretnutia a podujatia venované najmä ľuďom, ktorí sa stali neodmysliteľnou súčasťou jej dlhej histórie.  Počúvame o ich úspechoch nielen v rámci nášho mesta, ale i celého Slovenska, ba i za jeho hranicami. Máloktoré gymnázium sa však môže pochváliť tým, že jeho približne 37 absolventov sa zaraďuje medzi študentov so zrakovým postihnutím.  Nielen storočná budova, ale aj učitelia, ktorí v nej našli svoje profesionálne zázemie, môžu byť právom hrdí na týchto absolventov, pretože maximálne zúročili stredoškolské štúdium na ďalšej ceste za vysokoškolským vzdelaním. Akým smerom sa uberala ich životná púť po opustení stredoškolských lavíc,  o tom sa s nami podelili v spomienkach a rozprávaniach na jedinečnom stretnutí.
V školskom roku 1989/1990 bolo pri Gymnáziu Janka Francisciho-Rimavského zriadené Gymnázium pre zrakovo postihnutú mládež s celoslovenskou pôsobnosťou.  Za pôsobenia riaditeľa Mgr. Jozefa Milčáka na ZŠ internátnej pre nevidiacich v Levoči vzišla iniciatíva, aby šikovní a nadaní žiaci mali možnosť pokračovať v štúdiu na gymnáziu. Pri jeho všemožnom úsilí a dobrej spolupráci s vtedajším vedením gymnázia sa to podarilo. Prvá trieda (1.D) pozostávala zo šiestich študentov pod vedením triednej profesorky RNDr. Heleny Michálkovej. Roku 1988 Erika Domonkošová, žiačka Základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči, sa stala študentkou gymnázia a bola umiestnená do 30-člennej triedy s triednym profesorom PaedDr. Miroslavom Kamenickým, PhD. Silou vôle a húževnatosťou dokázala študovať zarovno s vidiacimi spolužiakmi s vynikajúcimi výsledkami a povzbudila tak ďalších nasledovníkov. V poradí druhou triedou  Gymnázia pre zrakovo postihnutú mládež bola trieda Mgr. Júliusa Olejára z rokov 1996 – 2000 a pozostávala zo šiestich študentov. V rokoch 1997 – 2001 študovali pod vedením   triednej  profesorky Mgr. Anny Trškovej  siedmi študenti. Nasledovala desaťčlenná trieda Mgr. Juraja Príloha v rokoch 1999 – 2003 a poslednou triedou GZPM pozostávajúcou zo šiestich dievčat bola trieda Mgr. Renáty Milčákovej z rokov 2000 – 2004. V školskom roku 2000/2001 sa rozhodla pre integráciu Darina Ondrušová a patrila medzi najlepších študentov 34-člennej triedy Mgr. Daniely Lafkovej.
Vôbec prvým nevidiacim abiturientom nášho gymnázia sa stal PaedDr. Ján Ličko (študoval v rokoch 1950 – 1955). Ďalšími integrovanými nevidiacimi študentmi boli p. Vizváry, p. Škultéty, p. Balog, p. Grega, všetci po vysokoškolských štúdiách si našli uplatnenie vo svojich oboroch. Práve títo hostia začali so spomínaním ako prví. Štúdium v päťdesiatych rokoch nebolo vôbec ľahké a sme radi, že v rozprávaniach ukázali aj našim študentom, ako sa oplatí vytrvať v štúdiu a ísť za svojím cieľom, nech by človeku v ceste stála akákoľvek prekážka. A tak sa v aule školy zišlo dvadsaťdva absolventov so zrakovým postihnutím – od najstarších po najmladších – so svojimi bývalými profesormi; pozvanie prijali aj ôsmaci zo Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorých sprevádzala riaditeľka  PaedDr. Šarlota Múdra a ich triedna učiteľka Mgr. Ingrid Semanová. Mnohí našli uplatnenie v Levoči - v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu alebo v Rehabilitačnom stredisku pre ZP. Z tých, ktorí si našli zamestnanie mimo nášho mesta spomeňme Mgr. Eriku Domonkošovú, ktorá pôsobí ako farárka Slovenského zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Košiciach, Mgr. Darinu Ondrušovú, PhD., ktorá pôsobí vo verejnom sektore ako výskumníčka v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave, Mgr. Michala Hercega,  redaktora RTVS, rádio Regina a mnohí  pracujú v Bratislave pre Úniu nevidiacich alebo vyučujú humanitné predmety, ku ktorým inklinovali počas stredoškolských štúdií, a to slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, filozofia, história, hudba.
Veríme, že inšpiráciu nazbierali ôsmaci so zrakovým postihnutím zo základnej školy a naša škola okrem prímy osemročného štúdia a prvého ročníka štvorročného štúdia opäť pripraví možnosť absolvovania stredoškolského vzdelania aj pre týchto žiakov a rozšíri im tak možnosti pre pracovné uplatnenie i skvalitnenie života vôbec.

Mgr. Renáta Milčáková

Pozrite aj Fotoalbum.