Naša organizácia bola zaregistrovaná

15.11.2013 10:21

V tento deň bola na Ministerstve vnútra SR zaregistrovaná Gymnázium J. F. R. Alumni - spoločnosť absolventov štátneho gymnázia v Levoči. Týmto dňom aj nadobudli platnosť Stanovy občianskeho združenia (v rubrike O nás).