Dátum: 18.06.2014

Vložil: PhDr. Vladimír Osif

Titulok: Členstvo v občianskom združení

S vďakou prijímam čestné členstvo v GJFR Alumni - Spoločnosti absolventov štátneho gymnázia v Levoči.
Želám tomuto spoločenstvu tvorivých členov, ktorí budú chápať seba, aj svet okolo seba, ako neustále otvorený systém, umožňujúci zdokonalenie a zlepšenie.

PhDr. Vladimír Osif
bývalý riaditeľ školy (1962 – 1991)

Pridať nový príspevok